داوران

اسامی داوران شماره های سال 1399:

رضا اختیاری، استادیار دانشگاه مازندران

بهشید ارفع نیا، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

امیر ایروانیان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

فرزاد اسفندیاری، استادیار دانشگاه پیام نور ایلام

داریوش اشرافی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طیب افشارنیا، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

امین امیریان فارسانی، استادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

عاطفه امینی­ نیا، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

حسن بادینی، دانشیار دانشگاه تهران

عبدالرضا برزگر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مسعود بستامی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد

طهمورث بشیریه، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمود بولاغ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بتول پاکزاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

عباس پهلوان زاده، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج

بابک پورقهرمانی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

فرهاد پروین، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمدرضا پیرهادی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مجید پوراستاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محمدجواد پورحسینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

عباس تدین، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

صفی ناز جدلی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حیدر حسن زاده، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیامک جعفرزاده، استادیار دانشگاه ارومیه

مهدی چگنی، استادیار دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

سید پدارم خندانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

علی دادمهر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

شهرداد دارابی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

محمد روزبهانی دشتبانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

رضا دوستدار، استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

ابراهیم رجبی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

ساسان رضایی فر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

حسین زارع شعار، استادیار دانشگاه پیام نور لرستان

مریم سلطانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

جواد صالحی، دانشیار دانشگاه پیام نور

طاهره عابدی تهرانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط ­کریم

دکتر رضا کریمی، استادیار دانشگاه قم

مسعود قاسمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

نیوشا قهرمانی افشار، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

مهدی محمدیان امیری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر مهدی محمدی، دانشیار دانشگاه قم

جمشید میرزایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مصطفی ملکی، استادیار دانشگاه پیام نور

نسرین مهرا، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی