فرایند پذیرش مقالات

پذیرش مقالات فقط از طریق همین سامانه انجام می شود. نویسندگان محترم لازم است ابتدا از منوی ورود، ثبت نام نموده وسپس از طریق صفحه شخصی که برای آنها ساخته می شود اقدام به ارسال مقاله خود نمایند.

در صورتیکه فبلاٌ ثبت نام نموده و رمز ورود خودرا فراموش نموده اید، از قسمت فراموشی رمز عبور و شناسه کاربری اقدام به بازیابی آن نمائید.

مراحل ارسال تا چاپ مقالات در فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی بین المللی به صورت زیر است: