راهنمای نویسندگان

به نام خداوند اندیشه

در این فصلنامه، هزینه ای بابت پردازش، داوری و انتشار مقالات دریافت نمی‌‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ از مقالات چاپ شده در این فصلنامه، به عنوان منابع استفاده نمایید.

راهنمای تنظیم و نگارش مقالات

فرم های تعهد نامه اصالت مقاله و فرم تعارض منافع نشریه علمی "تحقیقات حقوقی آزاد" را از طریق کلیک بر روی دکمه ی مربوطه دانلود فرمایید.  فرم تعهد نویسنده/گان & فرم تعارض منافع

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله در مجله،

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید

 

شرایط و ساختار شکلی مقاله

  1. مقاله را در سامانه فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد به آدرس alr.iauctb.ac.ir ثبت و ارسال کنید.
  2. ساختار مقاله شامل: صفحه عنوان، چکیده (زمینه و هدف / روش شناسی/ یافته ها و نتیجه گیری)، واژگان کلیدی، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، یافته‌های پژوهش، نتیجه‌گیری، پیشنهادهای کاربردی، تشکر و قدردانی و منابع باشد.
  3. نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه سمت علمی و پست الکترونیکی ذکر شود.
  4. چکیده مقاله از 150 تا 250 کلمه و حجم مقاله حداکثر 7500 کلمه باشد.
  5. نحوه ارجاعات: شیوۀ استناد‌ها و منبع‌نویسی باید به روش APA باشد.:

¯کتاب‌ها:

- غلامی، حسین (1397). عدالت ترمیمی. چاپ هفتم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

- بوگانسکی، میتکو و پترسکی، دریژ (139۴). تروریسم سایبری، تهدید علیه امنیت جهانی. ترجمه ندا نیازمند. در مجموعه مقاله­ها تروریسم شناسی. چاپ اول. تهران: انتشارات نگاه بینه.

- Hayward, K. (2017). Cultural Criminology, 1st Edition, Critical Concepts in Criminology, Routledge.

¯مقالات:

- غلامی، حسین (1390). درآمدی بر آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران. آموزه های حقوق کیفری. 8(1): 18-3. قابل بازیابی از:

https://cld.razavi.ac.ir/article_841.html

 

- Mary IImogen RMark A. (2020). Newsmaking criminology in Australia and New Zealand: Results from a mixed methods study of criminologists media engagement, Australian & New Zealand Journal of Criminology, Vol. 53(1) 84–101. Retrieved from:          

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0004865819854794       

¯پایان­نامه / رساله تحصیلی:

  • شعاع کاظمی، فاطمه (1386). بررسی استعمال و اعتیاد مواد روان‌گردان از منظر پزشکی قانونی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران.