دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، دی 1400 
17. کارآمدی نظام حل و فصل اختلافات خانوادگی

صفحه 313-329

10.30495/alr.2022.1942349.2190

مائده چینی ساز؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد


20. دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم سایبری نیروهای مسلح

10.30495/alr.2022.1936779.2128

سجاد فتاحی زفرقندی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی