دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 1-258 
1. بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

صفحه 1-24

مریم محمدی نوقی زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ امیر سماواتی پیروز


2. چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن

صفحه 25-50

حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری قره باغ؛ حسینقلی رستم زاد


3. اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق

صفحه 51-70

محمدجواد پزشکی؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان


4. نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392

صفحه 71-91

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


5. تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی

صفحه 93-112

طیب علیپور؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلام حسن کوشکی


6. تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی

صفحه 113-130

فرشید اکبرزاده؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی


9. جایگاه اجتهاد و گستره تقلیددرفقه امامیه

صفحه 175-195

فیروزه حضرتی؛ فهیمه ملک زاده؛ فائزه مقتدائی


10. ارزش اثباتی شهادت در مورد اسناد طبق سوره بقره به لحاظ جنسیتی

صفحه 197-213

محمد احمری؛ حسین احمری؛ ابوالحسن سلطانی


12. ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان

صفحه 241-258

نبی غلامی؛ رسول مقصود پور؛ سید محسن حسینی پویا؛ احمد تاجی