دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 1-334 (تیر) 
مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

صفحه 23-38

10.30495/alr.2020.673129

مهدی پناهی؛ نجادعلی الماسی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


مقاله پژوهشی

بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

صفحه 201-218

10.30495/alr.2020.674464

سیده فاطمه میرمجتبایی؛ موسی موسوی زنوز؛ بهشید ارفع نیا


کلاهبرداری اینترنتی در پرتو جرم‌شناسی نظری

صفحه 255-275

10.30495/alr.2021.1918822.2009

محمد سجاد اعتباری؛ علی مزیدی شرف‌آبادی؛ محمدرضا رحمت


معاضدت قضایی و عدالت کیفری بین المللی

صفحه 299-317

10.30495/alr.2021.1935183.2115

مظاهر خواجوند؛ مجتبی لطفی خاچک؛ مینا جعفری