دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 1-229 
5. ضمان پزشک از منظر فقه امامیه

صفحه 99-136

خسرو حسین‌پور؛ سید فضل اله موسوی


8. قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی

صفحه 231-252

فتح الله نیازی اتابای؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی