دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 1-229 

ضمان پزشک از منظر فقه امامیه

صفحه 99-136

خسرو حسین‌پور؛ سید فضل اله موسوی


مقاله پژوهشی

جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 137-172

عبدالرسول دیانی؛ معصومه براهیم باستانی


مقاله پژوهشی

قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی

صفحه 231-252

فتح الله نیازی اتابای؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی