دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1395 
2. مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی


3. بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی

صفحه 53-81

پویان بیگلری؛ لیلا رئیسی؛ محمود جلالی


6. بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره


7. تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی

صفحه 185-206

محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان


8. تعیین پدیدآورنده در آثار صوتی تصویری

صفحه 207-238

رضا کاظم زاده؛ میلاد کاظم زاده