دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، اسفند 1395 
2. مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی


3. بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی

صفحه 53-81

پویان بیگلری؛ لیلا رئیسی؛ محمود جلالی


6. بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره


مقاله پژوهشی

8. تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی

صفحه 229-250

محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان


9. تعیین پدیدآورنده در آثار صوتی تصویری

صفحه 251-282

رضا کاظم زاده؛ میلاد کاظم زاده