دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 1-183 
7. شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری

علی نجفی توانا؛ ایوب میلکی


8. سازمان همکاری شانگهای

مصطفی تقی زاده انصاری