نویسنده = مرادنژادی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

یوسف مرادنژادی؛ اکبر وروایی