نویسنده = نیکخواه سرنقی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق و عدالت کیفری در دادگاه ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ با تکیه بر حقوق بین المللی عرفی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 29-48

اشکان فامیل مدبران؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده