نویسنده = شجاع پوریان، سیاوش
تعداد مقالات: 1
1. شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 107-137

منصور شکیبا؛ پژمان محمدی؛ سیاوش شجاع پوریان