نویسنده = خوش نوا، عادل
تعداد مقالات: 1
1. بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 75-96

حمید طالب زاده؛ عادل خوش نوا