نویسنده = ذوالفقاری، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 193-229

سهیل ذوالفقاری؛ محمّد ابوعطا؛ حمید مسجدسرایی