نویسنده = ابراهیمی رامندی، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 81-106

علی زارع؛ جمشید ابراهیمی رامندی