نویسنده = جمالی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 201-240

فهیمه توانگر مروستی؛ حمید رضا جمالی؛ علیرضا آرش پور