نویسنده = سبزیان فرد، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 1-24

رضا بیرانوند؛ شهرام سبزیان فرد