نویسنده = صادقی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 239-264

یحیی زاکر خواهی فرد؛ محمد صادقی


2. ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 185-204

آبتین امیری؛ محمد صادقی؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخوانی