نویسنده = عرفانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی و حقوقی اشتراک ها و تمایز های بانکداری اسلامی در ایران و مالزی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 207-226

محمود عرفانی؛ علیرضا محمدی