نویسنده = خندانی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 191-206

وحید خندانی؛ محمد باقر عامری نیا