نویسنده = وروایی، اکبر
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی چالش های تقنینی فرارویِ « میانجیگری و صلح میان طرفین » ؛ الگوهای اجرای عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

جهانشاه شکری؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


2. رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

یوسف مرادنژادی؛ اکبر وروایی


3. الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 1-26

ساسان رضایی فرد؛ اکبر وروایی