نویسنده = توسلی نائینی، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 133-170

امین رستمی؛ مسعود زمانی؛ منوچهر توسلی نائینی