نویسنده = یوسفی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 93-126

افشین یوسفی؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی دهقی