نویسنده = کونانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-37

طاهره عابدی تهرانی؛ محمدرضا کونانی؛ رامین آریا