نویسنده = اسکینی، ربیعا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مصونیت اجرائی اموال بانک‌های مرکزی خارجی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 309-329

رحمان آقایی؛ ربیعا اسکینی


2. طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 39-70

شقایق بهشتی؛ ربیعا اسکینی؛ محمدرضا پاسبان؛ علی زارع