نویسنده = شمس ناتری، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جایگزین های حبس در نظام قضایی ایران ( با تاکید بر اصل تناسب )

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 25-62

محمد دشتبانی روزبهانی؛ سید حسین هاشمی؛ شهرداد دارابی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


2. آسیب شناسی در جه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 209-231

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ هادی کرامتی معز