نویسنده = راعی دهقی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. حقوق برابر و خودمختاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 143-166

محمدمهدی صادقی؛ مسعود راعی دهقی؛ لیلا رئیسی