نویسنده = پروین، خیرالله
تعداد مقالات: 1
1. نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 31-58

محسن ایرج؛ خیرالله پروین