نویسنده = هوشمند، پونه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 101-134

سپیده سفیدی؛ پونه هوشمند؛ دکتر محمد علی حاجی ده آبادی