نویسنده = سفیدی، سپیده
تعداد مقالات: 2
1. علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 127-152

رضا بیرانوند؛ منصوره صاحبدل نیا


2. بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 101-134

سپیده سفیدی؛ پونه هوشمند؛ دکتر محمد علی حاجی ده آبادی