نویسنده = ملکی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 57-100

خلیل جمعه زاده بهابادی؛ مصطفی ملکی