نویسنده = آزمایش، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ایدئولوژی ها بر قبض و بسط حقوق کیفری

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 93-146

غلامرضا سلطانفر؛ هوشنگ شامبیاتی؛ علی آزمایش