نویسنده = چلونگر، الناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 171-187

الناز چلونگر؛ محمود مالمیر؛ محمد رضا شادمانفر