نویسنده = موسوی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-24

صادق مرادی؛ سید مهدی موسوی؛ عباس اصغرزاده گنجی