نویسنده = شایگان فرد، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت کیفری در جنایات بین المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 59-92

محمد علی چاپاری؛ مجید شایگان فرد