نویسنده = اخلاقی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 0-0

علی مقدم؛ نجاد علی الماسی؛ بهروز اخلاقی