نویسنده = براهیم باستانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 137-172

عبدالرسول دیانی؛ معصومه براهیم باستانی