نویسنده = مالکی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری وضعی و انتظامی از وقوع قتل سریالی.

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 241-265

جلیل مالکی؛ غزاله حاجى عظیمى