نویسنده = جلالی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 31-57

حسین جلالی؛ محمدرضا پیرهادی؛ بختیار عباسلو؛ سید عزت الله عراقی