نویسنده = بابائی خانه سر، عباس
تعداد مقالات: 1
1. سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 89-128

منصـور ده‌نمکی؛ عباس بابائی خانه سر؛ ایرج گلــــدوزیان