نویسنده = مؤذن زادگان، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 187-210

حسنعلی مؤذن زادگان؛ سمیه نوروزی