نویسنده = ترکی، غلامعباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره