نویسنده = کریمی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 185-201

محمدحسین کریمی؛ عباس کریمی