نویسنده = غلامی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 101-142

مهدی غلامی؛ مرتضی شهبازی نیا