نویسنده = ایزانلو، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 83-100

حسین ترکمان؛ محسن ایزانلو