نویسنده = بابایی، المیرا
تعداد مقالات: 1
1. نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 1-39

داود اندرز؛ المیرا بابایی