نویسنده = موسوی، سید عبدالمحمد
تعداد مقالات: 1
1. تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 57-96

میرابراهیم صدیق؛ سید عبدالمحمد موسوی