نویسنده = ملکی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 173-198

مسلم ملکی؛ سید محمد هاشمی