نویسنده = میرخلیلی، سید محمود
تعداد مقالات: 2
1. پیوند گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (مطالعه موردی دانش آموزان بین 12 تا 15 سال منطقه پنج شهر تهران)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 1-27

هادی کرامتی معز؛ سید محمود میرخلیلی؛ حسن عالی پور؛ مهدی شیدائیان


2. جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 213-238

محمد محمودی؛ سید محمود میرخلیلی؛ کریم بخنوه